User login

Језици

Dokumenta

Poštovani posetioci,

Želeli bismo da vas obavestimo da smo dodali deo koji sadrži dokumente, a nalazi  se  gore
levo u: Početna → Dokumenti.

Cilj  je  da  na  ovaj  način  omogućimo  da  rezultati  LOLAMAR  projekta  budu  dostupni  široj
javnosti. Na samom početku smo postavili prezentacije sa  završne konferencije  organizovane
20. februara 2014. godine, a u skorije vreme ćemo postaviti i drugi relevantan materijal.

S poštovanjem,

Urednici sajta.

Ova internet stranica je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice su odgovorni isključivo Istraživački centar za ekonomska i regionalna istraživanja Mađarske akademije nauka i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine i sadržaj ove internet stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"