User login

Језици

LOLAMAR Finalna studija

Poštovani posetioci,
Želeli bismo da vas obavestimo da smo dodali Finalnu studiju koja sumira rezultate istraživanja sprovedenih u okviru LOLAMAR projekta. Finalna studija na mađarskom jeziku se nalazi gore levo u: Početna → Dokumenta → Finalna studija, ili na sledećem linku:
http://www.lolamar.eu/files/web/docs/LOLAMAR%20Study.pdf
S poštovanjem,
Urednici sajta.
LOLAMAR

LOLAMAR Konferencijska studija

Poštovani posetioci,
Želeli bismo da vas obavestimo da smo dodali LOLAMAR Konferencijsku studiju koja obuhvata kolekciju naučno-istraživačkih radova iz oblasti tržišta rada, prezentovanih na LOLAMAR završnoj konferenciji.

Konferencijska studija je dostupna na srpskom i mađarskom jeziku.

S poštovanjem,
Urednici sajta.

 

 

LOLAMAR Priručnik

Kao  jedan  od  rezultata  projekta  LOLAMAR  -  Ka  lokalno  baziranim  politikama  tržišta  rada  u prekograničnim ruralnim oblastima, nastao je  Priručnik  koji predstavlja opis istraživačkog područja projekta  LOLAMAR,  osnovne  nalaze  ankete  koja  je  sprovedena  u  okviru  projekta,  primere  dobre prakse i zaključke/preporuke za donosioce odluka.

LOLAMAR završna konferencija - Baja

LOLAMAR završna konferencija
Mogući pravci politike lokalnog tržišta rada
prekograničnih regija

Datum: 20.02.2014.
Mesto: Baja, Mađarska

Foto galerija

Poštovani posetioci,

Želeli  bismo  da  vas  obavestimo  da  smo  dodali  foto  galeriju,  koja  se  nalazi  gore  levo  u:
Početna  →  Foto  galerija.  Ovde  možete  pogledati  fotografije  sa  događaja  organizovanih  u
okviru LOLAMAR projekta.

S poštovanjem,

Urednici sajta.

Dokumenta

Poštovani posetioci,

Želeli bismo da vas obavestimo da smo dodali deo koji sadrži dokumente, a nalazi  se  gore
levo u: Početna → Dokumenti.

Cilj  je  da  na  ovaj  način  omogućimo  da  rezultati  LOLAMAR  projekta  budu  dostupni  široj
javnosti. Na samom početku smo postavili prezentacije sa  završne konferencije  organizovane
20. februara 2014. godine, a u skorije vreme ćemo postaviti i drugi relevantan materijal.

LOLAMAR projektna radionica

LOLAMAR projektna radionica

Datum: 23.01.2014.

Mesto: Kulturni centar „Imre Zoltán“, ulica Kossuth Lajos 3, Janošhalma, Mađarska

 

Ova internet stranica je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice su odgovorni isključivo Istraživački centar za ekonomska i regionalna istraživanja Mađarske akademije nauka i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine i sadržaj ove internet stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"