Bejelentkezés

Nyelvek

Projekt-nyitó rendezvény

 

 

A LOLAMAR Projekt alakuló megbeszélése
 
2013. április 29. 11:00–14:30
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 20.

 

Résztvevő intézmények
  1. Projekt vezető: MTA Regionális Kutatások Központja
  2. Projekt partner: Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Fejlesztési Ügynöksége
Program
 
11:00 A média tájékoztatása a LOLAMAR projektről és céljairól
11:20 A Regionális Fejlsztési Ügynökség bemutatkozása. A projekt partner javaslatai a kutatási stratégiához (Ribár Gyula)
11:40 A vezető partner bemutatkozása és a projekttevékenységek ütemtervének felvázolása. Módszertani kérdések felvetése. (Perger Éva)
12:00 A LOLAMAR weboldalának tervezése, tartalmak feltöltésének koordinációja (Farkas Jenő Zsolt)
12:15 A határmenti térségről készült összehasonlító statisztikai elemzés bemutatása (Perger Éva és Farkas Jenő Zsolt)
12:35 A II. trimeszter feladatainak előkészítése (Perger Éva és Ribár Gyula)
13:00 Ebéd - kötetlen beszélgetés

Ez a weboldal az Európai Unióa pőnzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az MTA KRTK vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző dokumentumnak.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"