Bejelentkezés

Dokumentumtár

LOLAMAR - Dokumenti - Dokumentumtár - Documents

LOLAMAR - Workshop

Prezentacije - Előadások - Presentations

Perger Éva - A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló vidéki térségekben
Farkas Jenő Zsolt - A vizsgált szerb-magyar határ menti térség bemutatása a statisztika tükrében
Kovács András Donát - A vizsgált szerb-magyar határ menti munkaerőpiac jellemzőinek és a munkából kiszorult társadalmi rétegek problémáinak megítélése a szakemberek és az érintettek véleményének tükrében
Stana Pajković - LOLAMAR-2013 - Ka lokalno baziranim politikama tržišta rada u prekograničnim ruralnim oblastima

LOLAMAR - Završna konferencija - Zárókonferencia - Final Conference

Pozivnica - NAUČNA ZAVRŠNA KONFERENCIJA

Projekat - brošura - szórólap - leaflet
LOLAMAR brošura
LOLAMAR szórólap

Prezentacije - Előadások - Presentations

Balint Juhasz – Aktivne mere politike Zapošljavanja
Fazekas Károly – Hátrányos helyzetű térségek és csoportok Magyarországon
Dušan Šćepanović - Privredni ambijent kao jedan od uzročnika neaktivnosti stanovništva
Bódi Ferenc – Foglalkoztatási válság a perifériákon különös tekintettel az országhatármenti térségekre
Nataša Ivanović - НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Stana Pajković - Neaktivnost u kontekstu trenutnog stanja na tržištu rada Zapadnobačkog okruga
Perger Éva – Kovács András Donát – Farkas Jenő Zsolt - Munkaerőpiaci kirekesztődés a szerb-magyar határ menti térségben

LOLAMAR - Finalna studija - Zárótanulmány - Final Study

Završni studija - Zárótanulmány (samo na mađarskom)

LOLAMAR - Priručnik - Kéziköny - Handbook

LOLAMAR Priručnik
LOLAMAR Kézikönyv

LOLAMAR - Eseji - Tanulmánykötet - Study Book

LOLAMAR Eseji
LOLAMAR Tanulmánykötet

Ez a weboldal az Európai Unióa pőnzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az MTA KRTK vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző dokumentumnak.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"