Bejelentkezés

Összefoglaló a projekt workshopról - Jánoshalma

Projekt-workshop EMLÉKEZTETŐ

IPA LOLAMAR HUSRB/1203/213/131

 

A workshop időpontja: 2014. január  23.

Helyszín: Jánoshalma, Imre Zoltán Művelődési Ház, Kossuth u.3.

A workshop célja és rövid összefoglalója:

 

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály, a Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Fejlesztési Ügynöksége közreműködésével megrendezte a LOLAMAR - „A helyi munkaerőpiaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében” c. szerb-magyar IPA projekt workshopját. A projekt e fontos eseményére2014. január 23-án Jánoshalmán került sor. A szakmai fórum céljaa LOLAMAR projekt eddigimunkálatainak összegzése, valamint a helyi szakemberek és prominenciák számára készülő kézikönyv tartalmának megvitatása és véglegesítése volt.

Az elhangzott szakmai előadások az érintett határmenti vizsgálati térségben lezajlott empirikus kutatások legfőbb eredményeit mutatták be, illetve a partnerek ismertették a szakmai kézikönyv tartalmát.A szerbiai és a magyar oldalt képviselő résztvevőkmegerősítették, hogy a térség munkaerőpiaci problémái súlyosak és azonnali beavatkozásokat kívánnak, mind a központi, mind a lokális szintekről kezelve a kérdést. A szakmai fórum résztvevői hozzáfűzték, hogy a fejlesztési és együttműködési lehetőségek a jövőben várhatóan kibővülnek. Megállapították, hogy – miután megkezdődtek az EU és Szerbia tárgyalásai – a határ szerepe számos tekintetben fokozatosan meg fog változni és ennek komoly kihatásai lehetnek majd a térségbeli munkaerőpiaci folyamatokra is. Az erre való felkészülés mindkét ország számára nagyon fontos.

A jelenlévő prominens személyiségek szerint a jövőben több figyelmet kell szentelni az átképzésekre, a különböző foglalkoztatási programokra, az inaktív személyeket célzó egyéni tréningekre és az őket célzó tájékoztatásokra. Mindenki egyetértett abban, hogy a mezőgazdaság és a feldolgozóipar felélesztése, a lokális társadalmi közösségek megerősítése és bizonyos településeken a természeti adottságok kiaknázása (akár biogazdálkodás, akár a turizmus révén) kulcsfontosságú tényezői a munkahelyteremtésnek.

A készülő kézikönyvet és annak tartalmi elemeit a résztvevők támogatták. A kiadványban helyetkapó fejezetrészek – a legjobb gyakorlatok bemutatása, a konkrét térség specifikus problémák alaposabb megvilágítása, valamint az ezek feloldására vonatkozó javaslatok–  ráirányíthatják a döntéshozók figyelmét a határozott állami és önkormányzati szerepvállalás szükségességére, és a két ország közötti ezirányú együttműködések hasznosságára is – tették hozzá a résztvevők, akik szerinta projekt közvetett módon hozzájárulhat az érintett térségek felzárkózásához.

 

Kecskemét, 2014. január 24.

 

Ez a weboldal az Európai Unióa pőnzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az MTA KRTK vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző dokumentumnak.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"