Bejelentkezés

Összefoglaló a Lolamar projekt alakuló üléséről

A Lolamar projekt alakuló megbeszélésére 2013. április 29.-én került sor Újvidéken Szerbiában. Az ülés első felében a két partner szervezet kölcsönös bemutatkozó előadást tartott, majd a projekt működésének szervezeti kereteit vitatták meg. Ennek keretében megegyeztek a Lolamar honlapjával kapcsolatos formai és tartalmi kérdésekben. A projektnyitó tervezett programjának megfelelően ezután a partnerek tájékoztatták egymást az tervezett ütemterv szerinti előrehaladásról, valamint előkészítették a második trimeszter terepi kutatási munkáját. Ennek keretében megállapdtak az online kérdőív esetében annak technikai és módszertani hátteréről, mely alapján mindkét oldalon zárt rendszerben folyik majd le az adatgyűjtés, azon csak meghívottak vehetnek részt. Emellett megvitatásra kerültek a tartalmi kérdések is, mely lehetővé teszi, hogy a két oldalon gyűjtött adatok összehasonlíthatóak legyenek. A terepi kérdőívezés tekintetében pontosításra került a megkérdezettek köre, és az interjúk tartalmi vázlata is elfogadásra került.

 

A projektnyitó rendezvény előtt egy rövid interjú keretében Perger Éva az MTA KRTK igazgatója tájékoztatta az újvidéki rádió kollégáját a Lolamar projekt céljairól és várható eredményeiről.

Ez a weboldal az Európai Unióa pőnzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az MTA KRTK vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző dokumentumnak.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"