Bejelentkezés

LOLAMAR Kézikönyv

A LOLAMAR – A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében – projekt egyik outputjaként elkészült egy kézikönyv, ami a kutatási terület leírását, a projekt keretén belül végrehajtott kérdőívezés főbb eredményeit, jó gyakorlatokat bemutató példákat, valamint a döntéshozóknak szánt ajánlásokat tartalmazza. A kézikönyv azon fejezete, ami a munkaerőpiac átfogó elemzése során azonosított problémákra ad megoldási javaslatokat, megerősíti a LOLAMAR projekt témaválasztásának aktualitását. A megoldási javaslatok a projekt keretén belül végrehajtott kutatási programok alapján, helyi döntéshozók és a munkaerő-piaci problémákkal foglalkozó szakemberek/intézetek bevonásával készültek. Mivel a munkaerőpiacról való kiszorulással fenyegetett csoportokkal dolgozó, őket jól ismerő emberek tapasztalatai is beépültek a megoldási javaslatokba, érdemes rájuk kiemelt figyelmet fordítani. A kézikönyv továbbá példákat ad olyan szerb, magyar és európai jó gyakorlatokra is, amelyek a LOLAMAR projekt keretén belül vizsgált problémákra mutatnak sikeres megoldási kísérleteket.

A kézikönyv szerb és magyar nyelven egyaránt elérhető.

Ez a weboldal az Európai Unióa pőnzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az MTA KRTK vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző dokumentumnak.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"