Bejelentkezés

A projekt

Projekt címe: A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében

Projekt kód: HUSRB/1203/213/131

Fő pályázó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Projekt partner: Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Fejlesztési Ügynöksége

 

A LOLAMAR projekt célja, hogy kidolgozzon egy a helyi munkaerő-piaci politikára alapozó fejlesztési megközelítést, amellyel fenntartható fejlődés pályára lehet állítani a periférikus határ menti területeket. Kelet-Európában az ilyen fekvésű régiókban a lakosság jelentős része kiszorult a munkaerőpiacról, és ezt a problémát az általában egyébként is túlterhelt szociális szektor keretein belül igyekeznek kezelni mind központi, mind helyi szinten. Alternatív megoldási lehetőségek kutatása alapvetően a 2008-as pénzügyi válság után indult meg Európa szerte, a válság hatásainak ellensúlyozására. E vizsgálatok egyik fő iránya lehet, hogy ezekre az emberekre, mint helyi erőforrásra tekintünk, akiknek a munkaerőpiacra történő visszaintegrálásával egy új fenntartható gazdasági növekedést indíthatunk el.

A LOLAMAR projekt legfőbb célja, hogy feltárja a munkaerőpiacról kiszorult társadalmi rétegek jelenlegi helyzetét, ezen csoportok jellemzőit és esetleges reintegrációs lehetőségeit. A projekt kutatási területe a szerb – magyar határ menti térség: alapvetően Bácska (Baĉka) vagyis Baja, Bácsalmás, Jánoshalma térségei valamint Szerbiában Nyugat-Bácska. A geográfiai, szociológiai és térinformatikai módszerekkel elvégzett empírikus kutatást a projekt keretében még kiegészíti a helyi prominenciák véleményeinek és ajánlásainak feltárása és összegzése is. Az eredmények alapján egy térség-specifikus ajánlásokat tartalmazó kézikönyv készül, elsősorban a helyi döntéshozók számára, a tudományos eredmények pedig egy nemzetközi konferencián kerülnek megvitatásra, amelyet követően egy tanulmánykötet is készül.

 

A projekt keretében a következő output-ok várhatók:

a) projekt honlap

b) a témát feldolgozó tudományos tanulmány

c) workshop prominenciák számára

d) tudományos konferencia

e) konferencia-tanulmánykötet

f) kézikönyv helyi szakemberek, döntéshozók, és prominenciák számára

Ez a weboldal az Európai Unióa pőnzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az MTA KRTK vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző dokumentumnak.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"