User login

Kutatási terület

Általános bemutatás

A Lolamar HU-SRB IPA projekt keretében a a szerb-magyar határszakasz Duna melletti nyugati térsége és természetföldrajzi szempontból egy egységben: a Bácskában található. A konkrét terület Magyarországon három kistérségre: a bajaira, a bácsalmásira és a jánoshalmira osztható, míg Szerbiában a Nyugat-Bácska körzet négy községére terjed ki: Zomborra, Kulara, Apatinra és Odžaci-ra. A magyar oldalon lévő terület 1970 km2, míg a szerb oldal 2488 km2, összesen a vizsgált térség nagysága 4458 km2.

Településhálózat

A két terület településhálózata is nagyon hasonló a vizsgálati területen belül. Mnd a szerb, mind a magyar oldalon egy-egy közép- (30 e fő feletti), és három kisváros látja el a vidéki térszervezési feladatokat. A hozzájuk kapcsolódó települések száma is hasonló, hiszen a Szerbiában 33, míg a hazai oldalon 28 falu található a területen. A térség legnépesebb városa Zombor közel 48 e fős lakosságal, míg a második legnagyobb Baja 37 e körüli lélekszámmal. Mivel mindkét központ távolabb esik a 100 e-es nagyvárosoktól, így meglehetősen fontos funkcionális szerepet töltenek be. A városi lakosság aránya némileg magasabb a magyar oldalon 54,3 % a 53,5 %-kal szemben, ami nem jelentős különbség. Kiemelkedő a városi lakosság aránya a jánoshalmi kistérségben, ahol ez eléri a 89 %-ot, iletve Kula-ban és Apatin-ban ahol 60 % felett van.

Demográfia

A Lolamar projekt kutatási területén talaálható kistérségek és községek meglehetősen kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal bírnak. A szerb községek lakosság a 2002-es népszámlálás 214 e fős lakosságszámából 2011-re 188 e főre olvadt, ami mintegy 26 e fős csökkenés (12 %). Hasonló a helyzet a magyar kistérségek esetében is, hiszen itt a 2002-es 113 e főről csökkent a lakónépesség száma 104 e főre, ami egy kisebb kb. 8 %-os népességcsökkenésre utal. A csökkenés egyik alapvető oka, hogy a vizsgált téregységek mindegyikében természetes fogyás van. A 2011-es évben a területen ennek értéke -2,41 fő volt 1000 lakosra vetítve. A két ország területeinek viszonylatában azt állapíthatjuk meg, hogy a szerb oldalon nagyobb a természetes fogyás mértéke, különösen Zombor község esetében.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union, The content of the website is the sole responsibility of HAS RCERS and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"